thetastefood

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ความจำเป็นของคนป่วย

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ความจำเป็นของคนป่วย อาหารปั่นผสมเป็นอารหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านกรรมวิธีปั่นจนเป็นลักษณะของเหลวที่สามารถผ่านเข้าไปในสายยางเพื่อเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้โดยไม่ติดขัด อาหารปั่นผสมนี้จะต้องมีวัตถุดิบตามสูตรที่กำหนดจากนักโภชนาการเพื่อให้มีประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย Continue reading