จีนผ่านกฎหมายการศึกษาที่มุ่งลดแรงกดดันจากการบ้านมากเกินไปและการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนอย่างเข้มข้น มีการขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนให้มีเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และอย่าใช้เวลาออนไลน์มากเกินไป ในเดือนสิงหาคมจีนสั่งห้ามสอบข้อเขียนสำหรับเด็กอายุ 6 และ 7 ขวบเจ้าหน้าที่เตือนในขณะนั้นว่าสุขภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียนได้รับอันตราย

ในปีที่ผ่านมา รัฐยังได้ออกมาตรการหลายอย่างที่มุ่งเป้าไปที่การกลั่นกรองการเสพติดของเด็ก ๆ ต่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมสมัยนิยม มาตรการล่าสุดได้รับการอนุมัติเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติถาวรของประเทศ รายละเอียดกฎหมายฉบับสมบูรณ์ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่รายงานของสื่อแนะนำว่า กฎหมายดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้ปกครองปลูกฝังศีลธรรม การพัฒนาทางปัญญา และนิสัยทางสังคมของลูกๆรัฐบาลท้องถิ่นจะรับผิดชอบในการดำเนินการ เช่น การจัดหาเงินทุนสำหรับการเพิ่มคุณค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร